Muhamad Farid, SE
Fraksi Golkar Nasdem

Dapil III

H. Ishak, SE
Fraksi Golkar Nasdem

Dapil II

Arifuddin Bakrie
Fraksi Golkar Nasdem

Dapil II

Fajrul Falaah
Fraksi Golkar Nasdem

Dapil I

Lukman, SE
Fraksi Golkar Nasdem

Dapil I